Off Road Training Level 2 

 

เป็นการเพิ่มเติมรายละเอียดจากการเรียนใน OFF Road Training Levle 1 โดยมีการเพิ่มเติมสถานีจำลองอุปสรรค ที่ผู้ขับขี่จะต้องใช้ความละเอียดของทักษะในการควบคุมรถมากขึ้นและต้องใช้ร่างกายในการควบคุมที่ดีมากกว่าเดิม โดย Level 2 จะทำให้ผู้ขับขี่มีความคุ้นเคยกับการขับขี่ในทางออฟโรดมากที่สุดก่อนที่จะออกไปสู่เส้นทางที่เป็นภูมิประเทศจริง โดยในตอนท้ายผู้เข้าร่วมจะต้องผ่านการทดสอบ Riding Skill Test เพื่อรับใบรับรองการผ่าน OFF Road Training Levle 2 จาก BMW Motorrad

 

​**ผู้เข้าร่วมจะต้องผ่านการเรียนและได้รับการรับรองใน Off Road Training Level 1 ก่อนเท่านั้น**

 

ระยะเวลา

ระยะเวลาเรียน 1 วัน

เริ่ม 9.00 น. - 16.30 น.

 

รายละเอียดการสอน

  - แนะนำการปรับตั้งอุปกรณ์บนตัวรถให้เหมาะสมกับการขับขี่ออฟโรดระดับสูงขึ้น

  - แนะนำเทคนิคการควบคุมรถในการขับขี่ออฟโรดระดับสูงขึ้น

  - ท่าทางการควบคุมรถในความเร็วต่ำด้วยให้มีความสมดุลย์ระหว่างผู้ขับขี่และตัวรถ

  - บังคับเลี้ยวในลักษณะ Full lock และการเลี้ยวต่อเนื่องโดยสามารถควบคุมทิศทางการขับขี่ได้แม่นยำ

  - การหยุดรถแบบฉับพลันในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยปิดระบบเบรค ABS. หรือใช้โหมด Enduro Pro

  - การเปลี่ยนทิศทางการขับขี่แบบฉับพลันโดยใช้ Brake slide และ Power slide

  - การหยุดรถฉุกเฉินบนทางลาดชัน และวิธีการแก้ปัญหา

  - การเลี้ยวมุมแคบบนทางลาดชัน

  - การขับขี่ในเส้นทางแคบ ร่องน้ำ ที่มีความลึกและจำกัดพื้นที่

  - การทดลองขับขี่ในภูมิประเทศจริงแบบออฟโรดที่มีระดับความยากมากขึ้น (Single trail )

(เนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพภูมิประเทศหรือสภาพอากาศ)

 

ราคา

กรณีเช่ารถ

  - R 1250 GS / R 1250 GS ADVENTURE   12,500 บาท

  - R 1200 GS                                               11,500 บาท

  - F 850 GS                                                  10,500 บาท

กรณีนำรถมาเอง

  - 7,500 บาท โดยต้องเป็นรถขนาด 500cc. ขึ้นไปทุกแบรนด์

(เฉพาะรถในสไตล์ DUAL PURPOSE หรือ ADVENTURE เท่านั้น)

( ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% )

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

  - ผู้ฝึกสอนที่ผ่านมาตรฐานระดับสากล BMW Motorrad International Instructor Academy ( IIA)

     ในอัตราส่วนผู้ฝึกสอนหนึ่ง คนต่อผู้เรียนไม่เกิน 7 คน  

  - แผนการเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์ระดับ 2 ในมาตรฐานของ BMW Motorrad

  - สามารถยืมอุปกรณ์ป้องกัน การ์ดศอก การ์ดเข่า ฟรี

    (ยกเว้นรองเท้าสำหรับขับขี่ Off Raod สามารถเช่าในราคา 500 บาท)

  - อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มตลอดการเรียนการสอน

  - กรณีเช่ารถท่านไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ บนตัวรถหากเกิดความเสียหายระหว่างการเรียน

    (ผู้เช่ารถต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของครูฝึกและกฎความปลอดภัยของทาง Enduro Park Thailand อย่างเคร่งครัด)

  - ภาพถ่ายส่วนบุคคลของท่านในระหว่างการเรียน (ส่งให้ภายหลังจบการเรียน)

  - ประกาศนียบัตรแสดงการผ่านกิจกรรมอย่างเป็นทางการของ BMW Motorrad