top of page
_MG_7022.jpg

BMW MOTORRAD ON ROAD TRAINING
LEVEL 1

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เข้าใจการทำงานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ BMW Motorrad

ที่เกี่ยวข้องต่อการขับขี่เรียนรู้วิธีใช้งานและควบคุมรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ในระดับเบื้องต้น เพื่อให้สามารถใช้งาน

รถจักรยานยนต์ได้ปลอดภัย

สถานที่ : โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี สุวินทวงศ์

แผนที่เดินทาง : https://goo.gl/maps/6rQF86cv3RJtYww2A

ระยะเวลาเรียน

1 วัน (9.00 น. - 16.30 น.)

 

เนื้อหาสำคัญ

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่

 • ประเภทของรถจักรยานยนต์

 • อุปกรณ์การขับขี่และอุปกรณ์บนตัวรถที่เกี่ยวกับความปลอดภัย

 • พื้นที่การขับขี่ที่ปลอดภัยสำหรับรถจักรยานยนต์แต่ละประเภท

 • ระบบควบคุมและระบบอิเล็กทรอนิกส์บนตัวรถที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน

 • การควบคุมรถขณะที่ไม่ได้มีการขับขี่

 • สมดุลของรถ และการควบคุมเสถียรภาพระหว่างผู้ขับขี่และรถ

 • การเข็นรถเดินหน้า ถอยหลัง

 • การจอดรถ การขึ้นและลงจากรถ

 • การใช้งานขาตั้งข้าง ขาตั้งกลาง

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับขี่และการควบคุมรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ในการเคลื่อนที่

 • การขับเคลื่อนด้วยความเร็วต่ำ และควบคุมคลัทช์ในการออกตัว

 • การชะลอความเร็วและการหยุดรถในความเร็วต่ำ

 • การเปลี่ยนเกียร์ และการเพิ่มความเร็ว

 • การควบคุมรถให้มีการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่

 • การเลี้ยวรถที่ความเร็วต่ำแบบต่อเนื่อง ( Straight slalom / Off set slalom )

 • การเลี้ยวรถเป็นวงกลมแบบต่อเนื่อง

 • การกลับรถบนทางสาธารณะอย่างปลอดภัย

 • การหยุดรถแบบฉับพลันในกรณีฉุกเฉินบนทางตรง ( BMW Motorrad ABS. )

ราคา

 • 3,750 บาท ( ราคาพิเศษ 50% ) สำหรับเจ้าของมอเตอร์ไซค์บีเอ็มดับเบิลยู

 • 7,500 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป

ขอสงวนสิทธิ์ขอสงวนสิทธิ์ให้ใช้รถจักรยานยนต์ BMW Motorrad ในการเข้าร่วมกิจกรรม เท่านั้น

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ผู้ฝึกสอนที่ผ่านมาตรฐานระดับสากล BMW Motorrad International Instructor Academy ( IIA ) ในอัตราส่วนผู้ฝึกสอนหนึ่งคนต่อผู้เรียนไม่เกิน 7 คน  

 • แผนการเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์ระดับ 1 ในมาตรฐานของ BMW Motorrad

 • อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มตลอดการเรียนการสอน

 • ภาพถ่ายส่วนบุคคลของท่านในระหว่างการเรียน ( ส่งให้ภายหลังจบการเรียน )

 • ประกาศนียบัตรแสดงการผ่านกิจกรรมอย่างเป็นทางการของ BMW Motorrad

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 • ผู้ร่วมกิจกรรมจำเป็นต้องมีและแสดงใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ยังไม่หมดอายุในวันร่วมกิจกรรม ( เอกสารตัวจริง )

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การร่วมกิจกรรมให้กับผู้ที่ชำระเงินก่อน โดยตัดการจองหากไม่ชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง

 • ผู้ใช้สิทธิ์ราคาพิเศษ 50% จะต้องสามารถเเสดงเอกสารการเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ BMW Motorrad ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ( เอกสารตัวจริง )

 • ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนำรถจักรยานยนต์บีเอ็มดับเบิลยูทุกรุ่นในการร่วมกิจกรรม

 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเตรียมเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การขับขี่ ตามที่ระบุในเงื่อนไข

 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ฝึกสอนอย่างเคร่งครัดในระหว่างร่วมกิจกรรม

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่จองไว้ได้ หรือกรณีที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้จากสาเหตุที่บริษัทฯ                    ไม่สามารถควบคุมได้

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 082 4410777

 

หมายเหตุ:

นโยบายการคืนเงิน ทางบริษัทชำระคืนให้เต็มจำนวน กรณีการเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 หากลูกค้าไม่สามารถร่วมกิจกรรมในวันที่กำหนดขึ้นใหม่ได้

สนใจกิจกรรม ON ROAD TRAINING : LEVEL 1

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยคลิก Contact Us

bottom of page