Off Road Training Level 1 

การเรียนรู้ในขั้นพื้นฐานสำหรับการขับขี่บนทางออฟโรด ในเบื้องต้นจะมีการแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของรถในตระกูล GS และแนะนำในเรื่องของท่าทางการขับขี่ ตลอดจนการขับขี่ผ่านอุปสรรคต่างๆที่สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน โดยในแต่ละสถานีจะมีครูฝึกผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน IIA จากประเทศเยอรมันคอยให้คำแนะนำและสาธิตก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้ในทุก ๆ สถานีได้ทำการออกแบบตามมาตรฐานของ BMW Motorrad ที่มีความปลอดภัยและสามารถใช้ได้จริง

 

ระยะเวลา

ระยะเวลาเรียน 1 วัน

เริ่ม 9.00 น. - 16.30 น.

 

รายละเอียดการสอน

  - แนะนำตัวรถ และระบบบนตัวรถที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่บนเส้นทางออฟโรด และการใช้งานรถทั่วไปในชีวิตประจำวัน

  - การปรับตั้งอุปกรณ์บนตัวรถให้เหมาะสมกับการขับขี่บนเส้นทางออฟโรด และการใช้งานรถทั่วไปในชีวิตประจำวัน

  - เรียนรู้และค้นหาท่าทางการขับขี่เหมาะสมเฉพาะบุคคล

  - การควบคุมกำลังเครื่องยนต์ และการบังคับเลี้ยวที่ความเร็วต่ำ

  - การหยุดรถแบบฉับพลันในสถานการณ์ฉุกเฉินบนเส้นทางออฟโรด

  - การขับขี่ขึ้น-ลง บนเส้นทางออฟโรดต่างระดับ / เนิน

  - การทดลองขับขี่ในภูมิประเทศจริงแบบออฟโรด / ออนโรด

 

เนื้อหาเพิ่มเติม

  - การยกรถในกรณีรถล้ม กับทุกสถานการณ์และทุกภูมิประเทศ

  - การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับตัวรถในระหว่างการขับขี่

  - การเลือกใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวรถ และอุปกรณ์การขับขี่

(เนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพภูมิประเทศหรือสภาพอากาศ)

 

ราคา

กรณีเช่ารถ

  - R 1250 GS / R 1250 GS ADVENTURE   12,500 บาท

  - R 1200 GS                                               11,500 บาท

  - F 850 GS                                                  10,500 บาท

กรณีนำรถมาเอง

  - 7,500 บาท โดยต้องเป็นรถขนาด 500cc. ขึ้นไปทุกแบรนด์

(เฉพาะรถในสไตล์ DUAL PURPOSE หรือ ADVENTURE เท่านั้น)

( ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% )

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

  - ผู้ฝึกสอนที่ผ่านมาตรฐานระดับสากล BMW Motorrad International Instructor Academy ( IIA )

     ในอัตราส่วนผู้ฝึกสอนหนึ่ง คนต่อผู้เรียนไม่เกิน 7 คน  

  - แผนการเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์ระดับเบื้องต้น ในมาตรฐานของ BMW Motorrad

  - สามารถยืมอุปกรณ์ป้องกัน การ์ดศอก การ์ดเข่า ฟรี

    (ยกเว้นรองเท้าสำหรับขับขี่ Off Raod สามารถเช่าในราคา 500 บาท)

  - อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มตลอดการเรียนการสอน

  - กรณีเช่ารถท่านไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ บนตัวรถหากเกิดความเสียหายระหว่างการเรียน

    (ผู้เช่ารถต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของครูฝึกและกฎความปลอดภัยของทาง Enduro Park Thailand อย่างเคร่งครัด)

  - ภาพถ่ายส่วนบุคคลของท่านในระหว่างการเรียน (ส่งให้ภายหลังจบการเรียน)

  - ประกาศนียบัตรแสดงการผ่านกิจกรรมอย่างเป็นทางการของ BMW Motorrad