Off Road Training Level 3 (2 Days) 

 

เตรียมพร้อมไปกับการขับขี่บนเส้นทางจริงภายใต้การดูแลจากทีมครูฝึกผู้เชี่ยวชาญโดยในแต่ละเส้นทางการขับขี่ผู้เข้าร่วมจะได้เจอกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดจากอุปสรรคนั้น ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่ออยู่ในสถานการณ์จริง

**ผู้เข้าร่วมจำเป็นต้องผ่านและได้รับใบรับรองในการเรียน Level 1 และ Level 2 เท่านั้น**

*** ผู้เข้าร่วมจำเป็นต้องจัดเตรียมกระเป๋าน้ำดื่มแบบสะพายหลังมาด้วยตัวเอง เพราะมีการขับขี่ในภูมิประเทศที่เป็นภูเขาตลอดทั้งวัน***

 

ระยะเวลา

ระยะเวลาเรียน 2 วัน

เริ่ม 9.00 น. - 16.30 น.

 

รายละเอียดการสอน

  - เทคนิคการเตรียมตัว เตรียมรถ และเตรียมอุปกรณ์ให้เหมาะสม สำหรับการขับขี่บนเส้นทางออฟโรดระดับสูง

  - เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขับขี่ออฟโรด

  - เทคนิคการควบคุมรถเพื่อการขับขี่บนเส้นทางออฟโรดในระดับสูง โดยใช้พื้นฐานที่เคยเรียนรู้จาก

     Level 1 และ Level 2 มาประยุกต์ใช้ ในพื้นที่ภูมิประเทศจริงที่มีระยะทางไม่ต่ำกว่า 100 กม.

(เนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพภูมิประเทศหรือสภาพอากาศ)

 

ราคา

กรณีเช่ารถ

  - R 1250 GS/GSA   25,000 บาท

  - R 1200 GS            23,000 บาท

  - F 850 GS/GSA     21,000 บาท

  - F 750 GS              21,000 บาท

กรณีนำรถมาเอง

  - 15,000 บาท โดยต้องเป็นรถขนาด 500cc. ขึ้นไปทุกแบรนด์

(เฉพาะรถในสไตล์ DUAL PURPOSE หรือ ADVENTURE เท่านั้น)

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

  - ผู้ฝึกสอนที่ผ่านมาตรฐานระดับสากล BMW Motorrad International Instructor Academy ( IIA)

     ในอัตราส่วนผู้ฝึกสอนหนึ่ง คนต่อผู้เรียนไม่เกิน 7 คน  

  - แผนการเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์ระดับสูง ในมาตรฐานของ BMW Motorrad

  - สามารถยืมอุปกรณ์ป้องกัน การ์ดศอก การ์ดเข่า ฟรี

    (ยกเว้นรองเท้าสำหรับขับขี่ Off Raod สามารถเช่าในราคา 500 บาท)

  - อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มตลอดการเรียนการสอน

  - กรณีเช่ารถท่านไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ บนตัวรถหากเกิดความเสียหายระหว่างการเรียน

    (ผู้เช่ารถต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของครูฝึกและกฎความปลอดภัยของทาง Enduro Park Thailand อย่างเคร่งครัด)

  - ภาพถ่ายส่วนบุคคลของท่านในระหว่างการเรียน (ส่งให้ภายหลังจบการเรียน)

  - ประกาศนียบัตรแสดงการผ่านกิจกรรมอย่างเป็นทางการของ BMW Motorrad

  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle
  • Instagram - White Circle

© 2018 by Enduro Park Thailand