top of page

OFF ROAD TRAINING LEVEL 3 (2 Days) 

 

เตรียมพร้อมไปกับการขับขี่บนเส้นทางจริงภายใต้การดูแลจากทีมครูฝึกผู้เชี่ยวชาญโดยในแต่ละเส้นทางการขับขี่ผู้เข้าร่วมจะได้เจอกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดจากอุปสรรคนั้น ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่ออยู่ในสถานการณ์จริง

**ผู้เข้าร่วมจำเป็นต้องผ่านและได้รับใบรับรองในการเรียน Level 1 และ Level 2 เท่านั้น**

*** ผู้เข้าร่วมจำเป็นต้องจัดเตรียมกระเป๋าน้ำดื่มแบบสะพายหลังมาด้วยตัวเอง เพราะมีการขับขี่ในภูมิประเทศที่เป็นภูเขาตลอดทั้งวัน***

 

ระยะเวลา

ระยะเวลาเรียน 2 วัน

เริ่ม 9.00 น. - 16.30 น.

 

รายละเอียดการสอน

 • เทคนิคการเตรียมตัว เตรียมรถ และเตรียมอุปกรณ์ให้เหมาะสม สำหรับการขับขี่บนเส้นทางออฟโรดระดับสูง

 • เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขับขี่ออฟโรด

 • เทคนิคการควบคุมรถเพื่อการขับขี่บนเส้นทางออฟโรดในระดับสูง โดยใช้พื้นฐานที่เคยเรียนรู้จาก Level 1 และ Level 2 มาประยุกต์ใช้ ในพื้นที่ภูมิประเทศจริงที่มีระยะทางไม่ต่ำกว่า 100 กม.

(เนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพภูมิประเทศหรือสภาพอากาศ)

 

ราคา

กรณีเช่ารถ

 • R 1250 GS                  25,000 บาท

 • R 1200 GS                  23,000 บาท

 

กรณีนำรถมาเอง

15,000 บาท โดยต้องเป็นรถขนาด 500cc. ขึ้นไปทุกแบรนด์ (เฉพาะรถในสไตล์ DUAL PURPOSE หรือ ADVENTURE เท่านั้น)

( ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% )

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

 • ผู้ฝึกสอนที่ผ่านมาตรฐานระดับสากล BMW Motorrad International Instructor Academy ( IIA) ในอัตราส่วนผู้ฝึกสอนหนึ่ง คนต่อผู้เรียนไม่เกิน 7 คน  

 • แผนการเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์ระดับสูง ในมาตรฐานของ BMW Motorrad

 • สามารถยืมอุปกรณ์ป้องกัน การ์ดศอก การ์ดเข่า ฟรี (ยกเว้นรองเท้าสำหรับขับขี่ Off Raod สามารถเช่าในราคา 500 บาท)

 • อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มตลอดการเรียนการสอน

 • กรณีเช่ารถท่านไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ บนตัวรถหากเกิดความเสียหายระหว่างการเรียน (ผู้เช่ารถต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของครูฝึกและกฎความปลอดภัยของทาง Enduro Park Thailand อย่างเคร่งครัด)

 • ภาพถ่ายส่วนบุคคลของท่านในระหว่างการเรียน (ส่งให้ภายหลังจบการเรียน)

 • ประกาศนียบัตรแสดงการผ่านกิจกรรมอย่างเป็นทางการของ BMW Motorrad

bottom of page